Vzhledem k aktuální složité situaci s pandemií infekčního onemocnění Covid-19 Vás musíme upozornit, že může docházet k nepředvídatelným komplikacím při doručování zboží k Vám.
Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

SERVISNÍ VÝDEJ

Havarijní výdej zboží mimo pracovní dobu

Společnost TROMA, spol. s r.o. má zajištěn havarijní výdej zboží mimo řádnou pracovní dobu dle níže uvedených pravidel.
Pravidla platí pro výdej zboží ze skladů společnosti TROMA v době mimo řádnou pracovní dobu pracovníků společnosti, tj. od 17:00 hod do 7:00 hod následujícího dne a dále o volných dnech po celých 24 hodin.

Výdej zboží se řídí následujícími pravidly:

  1. Kontaktovat zástupce společnosti přes mobilní telefon uvedený v záložce "Kontakt".
  2. Poplatek za využití této služby je stanoven jako smluvní, a to ve výši 500 Kč.
  3. Pokud s dodávkou zboží prokazatelně souvisí náklady na cestovné a ubytování, je společnost TROMA oprávněna je účtovat odběrateli
    ve skutečném rozsahu a v níže uvedených cenách, ale vždy po dohodě se zákazníkem a po vzájemném odsouhlasení.
    1. Cestovné ve výši 9,- Kč/km. Tato částka již zahrnuje úhradu času pracovníků společnosti TROMA stráveného na cestě na místo dodání zboží.
    2. Ubytování podle skutečně vzniklých nákladů. Maximálně však 1000,- Kč na osobu a den.


K cenám, které jsou uvedeny bez DPH, bude vždy připočítána odpovídající částka DPH, a to vždy dle obecně závazných právních předpisů ČR.